Essay: Creëer rust met ruimte

Hoogleraar Imke de Boer en stedenbouwkundige Joks Janssen in gesprek over duurzame voedselproductie en circulaire landbouw. Wat betekent dat voor de ruimtelijke inrichting van het land? En welke bijdragen kunnen gemeenten en ontwerpers leveren? ‘Het gaat om een fundamentele reset.’
De complexiteit van de transitieopgave op het platteland is zeer groot. In Creëer rust met ruimte staan daarom twee vragen centraal: Wat betekenen duurzame voedselproductie en oriëntatie op een circulaire landbouw voor het (her)ontwerp van het landelijk gebied? En welke bijdragen kunnen (lagere) overheden leveren?

Imke de Boer en Joke Jansen benadrukken vooral de cruciale rol van de landelijke overheid. ‘Om het tij te keren, is sturing nodig. Politiek Den Haag móét langjarig, consistent beleid vastleggen, gericht op de transitie naar een duurzaam landelijk gebied. Daar horen financiële prikkels bij, zoals hogere belastingen op eindige grondstoffen of dierlijke producten. Bij het creëren van de juiste condities horen ook positieve impulsen, zoals het belonen van geleverde ecosysteemdiensten, het subsidiëren van biologische boeren of financiële hulp in de overgang naar nieuwe verdienmodellen. En de condities moeten voor langere tijd stabiel blijven: creëer rust met ruimte.’
gespreksleiding en tekst Andrea Prins
concept en coördinatie Jutta Hinterleitner (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), Arjan Smits & Paul Gerretsen (Vereniging Deltametropool)
foto Herenboerderij met strokenteelt, Duurzaam Oss