Essay: Bouwen vanuit de bodem

Met de Open Oproep Bouwen vanuit de bodem ondersteunt het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie projecten die een nieuwe omgang met bodem en ondergrond onderzoeken. Dertien projecten startten een ontwerpend onderzoekstraject. Wat zijn de eerste bevindingen?
Geert Roovers ziet dat drie perspectieven de boventoon voeren in de dertien projecten: de bodem voor een vitale openbare ruimte, de bodem als bron voor bouwen en de bodem als community builder. Ook signaleert hij één cruciaal dilemma: alle perspectieven vragen om ruimte voor de bodem. Ruimte bovengronds, ruimte in beleids- en ontwerpprocessen, en ruimte in dialoog. Dit legt per definitie spanning op de huidige processen van verstedelijking.
Tekst Geert Roovers
Beeld Studio Ester van de Wiel & Studio Joost Adriaanse project -rif-bouw-plaats | BIOBOUWERS & DELTA WERKERS