Essay: Anders blijven werken aan wonen

Meer dan voorheen moeten architecten zich politiek positioneren en één van de manieren om dat te doen is door voorbij de status quo van de woningmarkt te ontwerpen. In business-as-usual ruimtelijke ontwikkelingen is hier doorgaans weinig ruimte voor. De mogelijkheden om tot nieuwe modellen, methoden, materialen en ontwerpen te komen zijn daardoor beperkt. De Open Oproep Anders werken aan wonen bracht hier enigszins verandering in door veertien interdisciplinaire coalities de ruimte te geven om buiten de gebaande paden te treden.
Voor Anders blijven werken aan wonen bezochten Mark Minkjan en René Boer, vanaf het begin als critics-in-residence verbonden aan de Open Oproep Anders werken aan wonen, de projecten anderhalf jaar na de start, om de verschillende ambities nog beter voorstelbaar te maken en aan te voelen binnen de omgevingen waarin ze werkelijkheid moeten worden. Hun bevindingen hebben ze gegroepeerd langs drie perspectieven: projecten die meer diversiteit en kwaliteit van wonen nastreven, projecten die aan geheel nieuwe ontwikkel- en woonmodellen werken en projecten die vanuit het dorp of de wijk tot een nieuwe woonomgeving willen komen.
Tekst Mark Minkjan en René Boer
Beeld Studio Marco Vermeulen