agenda

04 apr
Verstedelijking zonder de bodem serieus te nemen gaat niet langer. Een vitale ondergrond is onmisbaar voor een toekomstbestendige aanpak van de verstedelijkingsopgave. Bezoek een van de drie kennisateliers die Jonge Honden organiseert in samenwerking met het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie waarin de gezamenlijke inzichten worden gedeeld die zijn opgedaan tijdens het programma Bouwen vanuit de bodem.
meer
Bouwen vanuit de bodem
28 mar
Bezoek op donderdag 28 maart 2024 de debatavond Alternatieven voor woning eigenaarschap, waarin wordt gekeken naar andere vormen van woningbezit, met een focus op de woonvormen rondom 'delen' of 'the commons'. Hoe realiseer je dit soort woonvormen, en waarom blijkt dit in de praktijk vaak zo uitdagend? Het derde event uit de debatserie Anders werken aan wonen, georganiseerd door Amateur Cities, vindt plaats bij Independent School for the City in Rotterdam.
meer
Anders werken aan wonen